Array:

Sort by year:

Ulaşım Planlama Destek Sistemi Olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Ege Üniversitesi Ulaşım Ana Planı Örneği.

National Proceedigs
M. Metin MUTLU, Yalcin ALVER
İnşaat Mühendisleri Odası 11. Ulaştırma Kongresi
Publication year: 2015

İzmir Banliyö Sistemi İZBAN Öncesi Sonrası Çalışması

National Proceedigs
Samet SEN, Yalcin ALVER
10. Ulaştırma Kongresi
Publication year: 2013

Genç Sürücülerin Trafik Kural İhlalleri ve Sosyo Ekonomik Yapıları Arasındaki İlişkiler Aydın ve Malatya Örnekleri

National Proceedigs
M. Metin MUTLU, Yalcin ALVER
10. Ulaştırma Kongresi
Publication year: 2013

BRT Sisteminin İzmir de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme

National Proceedigs
Mustafa OZUYSAL, Serhan TANYEL, Yalcin ALVER
İzmir Ulaşım Sempozyumu
Publication year: 2009