Araştırma Ekibi

Abdihakin Mohamed Mahdi

Özgeçmiş

Abdihakin Mohamed MAHDI, Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (Ulaştırma Ana
Bilim Dalı) Yüksek Lisans öğrencisidir. Lisansını Maltepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Araştırma alanı Toplu taşıma güvenliği ve sürdürülebilirliğidir. İngilizce ve Arapça
konuşuyor.

İlgi Alanları

  • Ulaşım Planlama
  • Yapısal Denklik Modeli

Beceriler

  • AIMSUN
  • SPSS AMOS

İletişim