Araştırma Projeleri

 • Üst Geçit Kulanım Oranına Üst Geçit Özelliklerinin Etkisi ve Kural Dışı Geçiş Yapan Yayaların Davranışlarının İncelenmesi

  2017 ( ULUSAL )

  Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü

 • Çeşitli Katkıların Bitümün Yaşlanma davranışı ve Performans Sınıfı (PG) Üzerindeki Etkisi

  01/05/2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

  Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı

 • Maleik anhidrit (MAH) aşılı termoplastik katkılı bitümlerin yüksek ve düşük sıcaklık performans sınıflarının (PG) belirlenmesi

  10/01/2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

  Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı

 • Ardışık Sinyalizasyonlu Kavşakların Benzeyim Programı ile İnelenmesi : İzmir-Buca Örneği

  2016 ( ULUSAL )

  Ege Üniversite Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü

 • Ege Üniversitesi Yerleşkesi Yaya, Özel Araç ve Toplu Taşıma Hareketliliği Simülasyonlarının Yapılması

  22/20/2015 ( ULUSAL )

  Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü

 • Genç sürücüler için sürücü davranışlarının incelenmesi trafik kural ihlalleri ve karışılan trafik kazaları arasındaki ilişki

  15/05/2012 - 22/08/2014 (ULUSAL)

  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Yürütücü

 • Fiziksel ve Kimyasal Yöntemlerle Yüzeysel Aktivasyonu Yapılan Geri Dönüştürülmüş Atık Termo Plastiklerin Polietilen ve Polipropilen Bitüm Modifikasyonunda Kullanılması

  01/06/2011 - 01/06/2014 (ULUSLARARASI)

  Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi, Araştırmacı

 • Kent İçi Yol Kesimlerindeki Sürücü Davranışlarının Kapasite ve Kavşak Başarımı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

  15/05/2011 - 22/08/2014 ( ULUSAL )

  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Araştırmacı

 • Polimer Bitüm ve Bitümlü Sıcak Karışımlar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

  21/04/2010 - 01/08/2014 (ULUSAL)

  Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı

 • Ege Üniversitesi Çalışanlarının Ulaştırma Türü Seçimlerinin Belirlenmesi

  10/10/2013 (ULUSAL)

  Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü

 • Ege Üniversitesi Çalışanlarının Ulaştırma Türü Seçimlerinin Belirlenmesi

  01/10/2009 - 10/10/2013 ( ULUSAL )

  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Yürütücü